Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Efter att ha skrivit om boendestöd både här och på min privata facebookprofil har jag fått frågor från olika vänner som undrar vad det är, vad det innebär och vem som kan få det.

Boendestöd är en tjänst kommunen tillhandahåller för personer som har svårt att klara av sin vardag p g a ett psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionsnedsättning som uppfyller kriterierna för SoL eller LSS. Hur stödet utformas är upp till kommunen. Det innebär att i vissa kommuner, t ex Luleå, kostar det lika mycket som hemtjänst medan i andra är det gratis, t ex Stockholm och Norrtälje. För personer som redan lever på marginalen kan det här göra att de inte har råd att ta emot hjälpen fast de kanske skulle behöva den. Hur själva boendestödet utformas beror på individens behov men det syftar till att hjälpa klienten att klara av att ha ett hem och ett så normalt liv som möjligt, arbetet utförs tillsammans.

Jag och mina gamla boendestödjare utvecklade ett lite eget sätt att arbeta för att täcka upp mina behov. Ofta är det igångsättning, påminnelser och planering jag behöver hjälp med. Det skötte vi delvis via SMS och korta telefonsamtal. Detta tillvägagångssätt använde vi oss av om de av någon anledning inte kunde komma vanliga tiden och under perioder när jag övade på att bli mer självständig. Tiden vi sågs var det flexibilitet som gällde, mina behov och min dagsform varierar oerhört och skulle boendestödet vara för fyrkantigt så skär det sig. Det har varit jättebra för mig att lära mig verbalisera vad jag behöver, det underlättar i min nuvarande samborelation.

babyfötter

Bilden har inte direkt med texten att göra annat än för att lätta upp den och för att det här är ett annat sätt för mig att orka med vardagen, att njuta av närvaron av mitt barn.

Hur kunde det då se ut för mig med boendestödet? Från början hade jag 1,5 timme 2 gånger i veckan men när jag hade börjat få mer rutiner och ett aktivare liv så blev ena gången på distans via SMS, så småningom tog vi bort den men nu tänkte jag beskriva hur det såg ut när jag hade båda typerna för tydligen är vårat arbetssätt något unikt. Jag blev inbjuden att föreläsa om det och om hur det är att behöva den här hjälpen för socialpsykiatrin i min gamla stadsdel (det skulle jag gärna göra igen, kontakta mig) och min nya LSS handläggare blev fascinerad när jag berättade hur det har sett ut tidigare.

På dagarna boendestödet kom hem till mig hjälptes vi åt med sånt jag har svårt att få gjort annars t ex handla, diska (nu har jag diskmaskin så det är inte ett så stort problem längre), städa (har jättesvårt för dammsugarljudet), vika tvätt, dammtorka, ringa vissa samtal, sortera papper m.m. Vissa dagar fungerade boendestödet mer bara som ett stöd, vi kunde sitta ner och prata om olika problem jag stötte på i min vardag och hitta lösningar och förhållningssätt som passade mig. Ibland gick vi iväg med förpackningar till återvinningen för att lägenheten inte skulle svämmas över de perioder när lägenhetens trösklar var för höga och andra gånger gick vi till odlingslotten för att jag inte klarade av att möta grannarna annars.

Dagarna när jag hade boendestöd på distans började med att jag SMS:ade min planering för vad jag skulle göra under den tiden och fick respons på det (en av mina svagheter är att inte lyckas göra realistiska planeringar för jag har dålig tidsuppfattning). Ofta var svaret att det lät lite väl mycket och så fick jag hjälp att prioritera (en annan av mina svagheter). När tiden gått ut följde vi upp via SMS eller ett kort samtal, då fick jag berätta vad jag gjort och hur det gått.

Vi kunde även köra med läxor mellan gångerna, t ex om vi började att sortera papper så skulle jag fortsätta med det emellan eller att jag skulle ha en handlingslista klar så vi kunde åka och handla.

För mig innebär hjälpen boendestödet kan ge inte bara en enklare vardag och ökad livskvalitet utan även ökad självständighet, mina närstående behöver inte längre hjälpa mig att ta hand om mitt kaos när det blir mig övermäktigt och framför allt behöver dom inte oroa sig för mig för jag har fått rutin på att ta hand om mig själv.

Jag vet inte om det här gjorde det hela lite klarare. Fråga gärna så ska jag göra mitt bästa för att förklara.

Annonser